201301181358500841hIH49Pjz201301181358505548EC2Ru6ZR201301181358505516R4WVjwGc201301181358499593GhM1R1MF

SS-EN ISO 3834

En standard för kvalitetsstyrning vid svetsning!

Värdet av ett väl fungerande kvalitetssystem i ett svetsande företag är större än vad många tror. Europeiska produktstandarder som innefattar  svetsning, hänvisar idag direkt till ISO 3834, fler och fler företag refererar också till ISO 3834 i sina kravspecifikationer. ISO 3834 blir därmed en  ”inträdesbiljett” för att överhuvudtaget komma ifråga som leverantör av många produkter / svetsarbeten.

En anpassning av verksamheten  till någon av nivåerna i ISO 3834 ska gynna företagets  lönsamhet. Kvalitetssystem och styrande rutiner ska vara värdeskapande och enkla i sin tillämpning. Att tillgodose standardens krav är naturligtvis viktigt, men focus måste också ligga på kostnadseffektivitet!

Standarderna i ISO 3834-serien är också viktiga referenser i produktstandarderna för såväl stålbyggnad (EN 1090) som för järnvägsfordon (EN 15085). Lite förenklat kan man säga kraven i dessa produktstandarder till 75 % baserar sig på ISO 3834, kompletterat med relevanta tilläggskrav.

Tjänster och utbildningar

A Kihlander Enginering kan bistå  er från "Start till certifikat".

A Kihlander Enginering har lång erfarenhet av att utveckla kvalitetssystem i svetsande verksamheter, nuläges analyser, som revisor (certifiering) och utbildare. Jag arbetar även som svetskoordinator sedan många år tillbaka i några svetsande företag där ISO 3834 tillämpas och har därför förmånen att fortlöpande att arbeta med dessa system och dessutom regelbundet revideras av certifieringsorgan. Har även utbildad revisor med erfarenhet av revisioner utfifrån ISO 3834

Som sagt ni kan få assistans  hela vägen till certifiering eller i den omfattning ni själva önskar,Viktigt för ett väl fungerande kvalitetssystem är kunskap i alla led !

Följande utbildningar är speciellt framtagna för att möta era behov på området:

# Konstruera för svetsning

# Svetsarprövning i egen regi

# Kvalificering av svetsprocedurer

# Grundläggande svetsteknik för svetsare

# Visuell svetskontroll av det egna arbetet

# Allmän info EN 1090, EN 15085, ISO 3834

läs mer !

Eller kontakta mig på:
Kontor 021-133382 | Mobil 0705-37 10 71

Kontakta oss

Mer information?

Besök vår hemsida